KALİTE ve ÇEVRE

Türkiye’nin mobilya markası olma ve pazar payının arttırılması stratejisi doğrultusunda, ürün kalitesi ve süreç kontrolünü geliştirebilmek için üretim süreçlerine ilişkin tüm hedefler tanımlanmıştır. Bu hedeflerin uygulanma takibi yapılarak, süreç içerisinde geliştirilmektedir.

Üretim süreçlerine ilişkin tüm kalite unsurlarının ve bu unsurlara ilişkin diğer faaliyetlerin sürekli iyileştirmesi, biyolojik çeşitliliğin ve ekosistemin korunmasına katkı sağlanmakta; yasal şartların yanı sıra mobilya üretimine ilişkin mevzuata tam uygunluk için yükümlülükler yerine getirilmekte; çevrenin korunması, iyileştirilmesi ve çevre kirliliğin önlenmesi için doğal kaynakların etkin kullanımı, gelecek nesillere yaşanabilir bir çevre ve kullanılabilir doğal kaynak bırakmak, şirket yönetiminin bir önceliği olup tüm çalışanların sorumluluğu olarak kabul edilmektedir.

Kalite, çevre, iş sağlığı ve güvenliği, müşteri memnuniyeti sistemlerinin etkinliğinin sürekli olarak iyileştirilmesi, tedarikçilerin ve çalışanların katkılarıyla sağlanmakta; sürekli takip edilmekte ve denetlenmektedir.

Sağlık, güvenlik ve çevre performansında sürekli iyileşmeyi sağlamak için hedefler belirlenmiştir ve bu hedefler, üretim aşamalarındaki faaliyetlerin bütünleşik bir parçası olarak sürdürülmekte; sürekli olarak gözden geçirilmektedir.