İNSAN KAYNAKLARI POLİTİKAMIZ

Mueble Mobilya, faaliyet gösterdiği mobilya sektörünün standartlarını yükselten çalışmalarda bulunan ve yeni atılımlarla sürekli büyüyen, gelişen, geliştiren; müşterilerinin ve çalışanlarının memnuniyetini en üst düzeyde tutan, toplum ve çevre için değer yaratan şirket oluşumunu sağlamak için çalışmakta, projeksiyonlar oluşturmakta, kurgulamakta ve yapılandırmaktadır.

Mueble Mobilya İnsan Kaynakları, bu stratejilerin gerçekleştirilmesinde rekabet avantajı yaratacak insan kaynağının şirkete kazandırılmasını, sürekli gelişimini ve motive edilmesini sağlayacak sistemler geliştirmeyi ve şirket ilkeleri (kalite, müşteri memnuniyeti, insana odaklılık, ekip ruhu, işbirliği, globalleşme, çevreye duyarlılık ve etik değerler) doğrultusunda uygulamayı hedeflemektedir.

 

  • Çalışanlarımızı ve tedarikçilerimizi, ürün kalitesi ve çevrenin korunması, iş sağlığı ve güvenliği konularında bilinçlendirmek amacıyla eğitim faaliyetleri düzenlenmektedir.
  • Liderleri aracılığıyla, tüm çalışanlar ve çalışan temsilcileri, işle ilgili yaralanma, iş sağlığın bozulmasının önlenmesi için güvenli ve sağlıklı çalışma koşullarının sağlanmasına yönelik risk temelli düşünme ve süreç bazlı yaklaşıma teşvik edilmektedir.
  • Belirlenen riskleri azaltmayı, tehlikeleri ortadan kaldırmayı, riskleri ve fırsatları değerlendirerek sürdürülebilir İş Sağlığı ve Güvenliği bilincinin en üst seviyede tutulması hedeflenmektedir.
  • Yenilikçi ve üretici çalışma prensipleri desteklenmektedir.
  • Yönetim Ekibi, bu bilinci artırmak ve organizasyon içinde benimsenmesini sağlamaktan sorumludur.